Nintendo авжди а оїм ом, еякі авіть ерії адно ого-небудь е. WarioWare оситься аз о аких: ерія, а очалася е 2003 оці одом WarioWare, Inc.: Mega Microgames! одовжує онині, е оминаючи одної онсолі омпанії. ось Switch отримала ою: WarioWare: Get Together! обіцяє овернути ас о оків орадувати еядою ових -ігор омпанії.

WarioWare: Get Together!

Switch авжди а ою онсоллю ої , WarioWare: Get it Together! ала е одним авим едставником «компанійських» еоігор прицілом азу а а ей. оста: о «сюжету», аріо (один основних ерсонажів есвіту ер аріо) орив асну , а ася абитою агами, ому о е омуої е оої е омуамио е омуої е омуої е омуої е омуої е омуої е омуами, ому до е омуої е омуої е омуої е омуої е омуами епер алишається оходити енні -ігри (розробники азивають «мікроіграмі») ого, об «виправити од» овернути е о норми.

е, айно, айкращий енарій 2021 оці, але оловне е-таки еймплей. WarioWare – е аксимально «відірвана» ерія, ома ексцентричним ором епередбачуваним овим оцесом. Міні-ігри завжди були важливою її частиною: як правило, в них можна грати як одному, так і з друзями, але WarioWare: Get it Together!, як вказує одна її назва, була створена саме з прицілом на спільне проходження. ати одному ожна, але… е е озуміло, авіщо.

Also read: Sonic Colors: Ultimate Review – You can’t escape mediocrity

WarioWare: Get Together!

е омпанії, ас а айті е ало оглядів аких елізів. ому оці огляди Mario Golf: Super Rush, It Takes Two 3D Super Mario World + Bowser’s Fury. е аю, ане WarioWare: Get it Together! асикою, але а ару ечорів очно ас ахопить.

See also  SpellForce III Reinforced in Xbox Series X Review

овий оцес вкрай остий: етна ампанія на а , ожен айомить ас овим ерсонажем. абір осить ошерстий авий: ава ому, о а ей аз WarioWare е обить ор а онсолі ніяк не ористовує примочки. амість цього акцент обиться а ерсонажі, ожен о оїми остями авлінням. априклад, аріо ає оки оже аносити ари куди авгодно, а ось ейтбордист 9-вольт е одити або ати – ось о, о о, а о, а о, аа о, аа о, аа о, аа о, аа о, аа о, аа о, аа о, аа о, аа о, аа а, аа о о о о о о о о о о о ось ет ов о атформерів – айстер .

Also read: Arcadegeddon – арвистий ер отенціалом

WarioWare: Get Together!

а в ому, о -ігри а одні, але е аєш, ого ерсонажа отримаєш. ожна вибрати ох , овсім е акт, о ой, о аде ам, е орошим ому іншому . е означає, о ас ого оходження е агато ойків.

е оловне – е орезвісні оігри, айно. очікував агато ого, адже ого асу Games & Wario а Wii U аради однієї ! оправда, ой еліз оситься о ерії осить алено. ам е о, WarioWare: Get it Together! а ас екають е охсот оманітних . они являють обою адкороткі обування, аймають е е 5 екунд. ати айкраще азом ом або . озумієте, ажлива еакції ати а , ому о ожна оргнути е ограти.

WarioWare: Get Together!
оігри авді е оманітні. астивий адиційний ерії ор. ати емає енсу – аще авантажте емоверсію обуйте е амі. обливо орадували , атхненні аншизами Nintendo. авіть овноцінний ень Super Mario.

ому WarioWare: Get it Together! – е атюрні ози ана атмосфері езрозсудності. адиційний ор е одівся, а езентація алишилася о акою , оча арадоксально, о е Games & Wario афіка ое а акою. е адуються едставники flash-ігор астивим алом. е ація ака, е озуміло, але охи е аки озумію , ого ентежить а а з акою афікою. е афіка, аємо, айже авжди орядна.

See also  Minecraft Dungeons Ultimate Edition Review

е, ами ‘ясували, о WarioWare ороша окального оходження, а о онлайн? онлайну емає. е а е, е ов’язано , о агають е ої еакції, айменші облеми ‘язком (які Switch ерідкі) ожуть ати асника .

WarioWare: Get Together!

о ечі, а овністю ерекладна осійською, о Nintendo апляється е авжди. ереклад о е оречний – осто емає асу ати, о ебе очуть.

WarioWare: Get Together!

Decision

WarioWare: Get Together! е ала айкращою астиною ерії, але орадує елів «мікроігор» окального еєра. ор, ороша а еличезна онтенту озволять овести ало ечорів екрасним настроєм, але онлайн-мультиплеєра бюджетна арараро арараро арареєро арараро арареєро арареєро арафікеєро ара.