ого оцу а Yakuza: Dragon-like — ова астина ової онської ерії, а ерше а овгий ас азнала ерйозних змін. е оловні ерої, а ам анр. е орадувало агатьох (я – ), але е отові озміняти екшн а окрокову . анати авжди онсервативні, амбіції озробників одобалися е . а астя , орятунок – Considerations, а ещодавно а, обзавелася елом еретворилася а окрему ерію. ось овинка Lost Judgment обіцяє овернути е е, а о авці арі «Якудзи». а? е евнений.

Lost Judgment

азу азначу, о око оцінив Judgment, але в моїх очах она е ала орівнянь Yakuza: Like a Dragon – асштабною цікавою оріїою оріїастиною оріїастиною оріїастиною еастиною азначу. ой ас Judgment алася арою , амагаючись аким ом освіжити астояну ерію, Like a Dragon ала авжнім одкровенням. ання огла охвалитися е авим етом персонажами (хоча ого оти амі е аю), але абагато еоченим.

Judgment — е етектив, Lost Judgment ого е . акаюкі амі одовжує озслідувати очини атися бійки а амурочо, а авців е ак само атують алоцікавими ами, оли ое о аба отрібно аба отрібно аба отрібно аба отрібно аба отрібно аба отрібно аба отрібно аба отрібно аба отрібно або отрібно аба отрібно або отрібно аба отрібно аба отрібно або отрібно аба отрібно аба отрібно або отрібно аба отрібно а ене атували е оригіналі, ало о ося. е е The Great Ace Attorney Chronicles — олупання оказах е акі оречні, я адий, ел обійшовся ез аких ось ауз. е ого е оробиш.

Also read: Judgment – ​​етектив-нуар о-японськи

Lost Judgment

е е ереглися, а . амурочо ороший, оли, особливо ерсії PS5, олікань авця, о ожна і зовсім абути о е, ого ам убилиа, одити. ади, есторани, ари, агазини – осто ать авими оліканнями, орюється аження, о е е етектив овсім, а абір -ігор, о. о е айматися овим ом ально ереноситися а алиті еоном онські (хто е ?) е ано о отрібно овернутися о «роботи».

See also  Diablo 2: A Revived Review - Better Than You Remember

оганий ет Lost Judgment? а , ому . енаристи онської ову овели, о отепності емає , ерідко ам ахочеться ад , о ашим ее-деться. е оли они амагаються ати ас емоції , ерйозні, апляється евеликий овал. асто ає онців, евблаганно е школи, озповідати о , але е е Persona, е авосуддя ершать одноліткиа, еоліткиа е евнений, о аматизм – еобхідний елемент, ез ого е ожна обійтися. оли ається оєднати омедію агедію (якби о е ово ого ому!), одить о орово, але отрібно евненим е осц аово ак одить (часом) Lost Judgment, е ороші еї аються , о аще о алишити ернетках. , е о ез ойлерів.

Also read: Yakuza review: Like a Dragon – Reincarnation of the legendary series

Lost Judgment

о е осереджуватися а ому, о Lost Judgment атна о орадувати. е ? ожна авіть азати, о они оли е акі ороші. очете осидіти окурених алах овими автоматами, але а о онії е ожливою? аска – ожна ару есятків один овести а Fighting Vipers або Motor Raid. а обота – она очекає. о е ожна огуляти авжню, о е очно ожна офілонити ову.

Lost Judgment

Decision

Lost Judgment ає ово опонує осто онну онтенту, але еідеальний енарій захоплення ецікавими -іграми аважають еревершитиа, аба адо е о а астина ової ерії ала ас овим оцесом, о Lost Judgment оверне ас азад.