обі: – озробник. ожете обити оєї . ого ам е отрібно атити а ограмування або ажуватися – отрібно осто , а обити ігри. ея е ова: е озбирали Dreams ображали ебе ото Super Mario Maker 2, ось епер астала ерга огось овенького: Game Maker Garage. овинка Nintendo озволяє «програмувати» ої оріння, ому е обтяжуючи ебе еталями еймдеву. еребільшую? езумовно. е ея е одно ороша.

Game Maker Garage

е авді, аво, адже о е ак оступно одавати атеріал, Nintendo. е оду ершої Mario Maker Wii U ахвалював ерфейс , а еретворила оскний оцес ельного а щось ахоплююче. ей е UI, омусь енсі, ожна обачити Game Builder Garage. ольори, е авління мінімум олікаючого – е авді о, аме ак ається аманити навіть , о ертається ор ершим а а ершим а а ом Dr Kawashima’s Brain Training озаздрить.

Game Builder Garage а астини: ерактивні оки е ограмування. ершому акий обі об оводить оки, оступово озволяють ерейнятися ом ограмування. аю, ого е екрет, о озробка – оцес оскний, авіть аючий, особливо анітаріїв а азок ене. ому ерші одини оступність оріалів е ажливі.

Also read: Nintendo Switch Overview Review – Clunky Port

Game Maker Garage
айно, адується аналог – Labo VR. ам ачатки ого, о ачимо .

абуть, оступного ограмування адно обі . амого очатку ете обити -ігри. ого оду – альне авчання. омилок е ає, оскільки едагувати ожна те, о отрібно. е «на ейках», о е ебе отом. огось авчитися? овторення – ати авчання, о ажуть. Game Builder Garage ете обити одне е агато азів о , оки е апам’ятаєте есь орядок . оки е ‘явиться атформа авильного ольору, а аш олванчик е авчиться ересуватися ому осторі. о оки ашина е оїде о еку. о оки осмоліт е етить ебеса. обіть о очете. оловне, .

See also  Football Manager 2022 - Happy to be King

а Dreams, Game Builder Garage е обіцяє, о ожете обити е, о авгодно. она намагається оступною, але ого й оротна орона едалі: айскладніші уроки, а альцях е оясниш, осто відсутні. е означає, о ом озробки, Game Builder Garage е азвеш. авіть а аграється ахоче огось ого. е ерші оки – айскладніші. цим овинка авляється ово.

Read also: Review of Dreams (“Dreams”) – Sandbox of unprecedented scale

Game Maker Garage

обре, оки – е оки, е е е . от «вільне ограмування» ає авжню ободу орчості. о оріали алися ам анадто остими, о ось е ожна озійтися. ожливостей – оре, абагато е, очікував. ожна авіть ої екстури амагатися обити! , ободи емає – априклад, ою одель ерсонажа обити е е.

обмеження асмучують: авіть о е очеться обити овгоочікуваний ел о Star Wars Rogue Squadron, ати осмічні ораблі «Зоряних оєн» е е – адоведовувево. е о, але озуміло. ате о е аважає ам орити овноцінні езліччю одним абом, Mario Bros. Прикро тільки, що ділитися ними практично не можна: ну, можна надіслати одному код гри (добре хоч, що не треба передавати рівень через інфрачервоний порт контролера), а ось просто подивитися, хто що створив, не можна – тут Mario Maker виривається вперед. е о – авіть Little Big Planet а PS3 озуміла, о ез орінь аузера . абуть, орятунком анатський айт MyGarage.games, озволяє аходити ось ове.

Game Maker Garage

е, аєте, о авого? Game Builder Garage… озволяє ористовувати ерез USB! авно е обити а опомогою онтролерів, але ака обода овижна грі Nintendo. е о.

е е, айно, орово – ося, е аємо… але е ожу е ауважити, о а е ає ерекладу. а ава, оли ез окалізації алишається атформер о аріо, е «сюжет» озумілий ез , але , оли ез агаліе ого аліе ог е оо е оо е ое о е ое о е ооге аліе о е о а справа Одна ава е-таки Game Builder Garage оже -якого , але айцікавішою она е . ай ог, об 2021 оці е озуміли англійську з анніх оків, але оки о о ерландів ам алеко.

See also  Diablo 2: A Revived Review - Better Than You Remember

Also read: Mario Golf: Super Rush Review – Mushroom Kingdom Golf

Game Maker Garage

Decision

Game Maker Garage ажає – охи атує. она дає е, о обіцяє – екрасне едення світ ограмування, а о оступно ояснює е айлегші ечі. е еякі еобов’язкові обмеження відсутність аузера орінь аважають а о окий ень.

Read also: