овий – ова «ФІФА». ову омірним ересом екламні олики адаюся анням, а омічу агалі опередньою астиною. ‘явиться ось аментально ове, о ожна ати обличчя ейтерам ептикам? адія ає останньою…

авило, а онсольних околінь е означається а ості ортивних орів. озробники ожуть очати ористовувати абагато отужність ового аліза аментально ати основи оєї – е-токи аме ати оа о о. е 2021 оці а е алося – айпопулярніший е е емонструє обережність е оспішає атися. е е озуміло – оки е елика астина авців алишається а PS4 ерез атримки оставками. ому айпа емає – е аніше.

FIFA 22
оворить, о е ормально.

асправді, оловні алися е ому, оли FIFA 21 отримала езкоштовний апдейт а PS5 Xbox Series X. отно оліпшив альний , одав аві . о е али ерсію, о овинка ас .

FIFA 22
FIFA 22 ає обре. о обре – особливо орівнянні «конкурентом» особі eFootball 2022.

«ФІФУ» аяти. Її не люблять ті, хто не дивиться футбол і ті, хто вважає, що витрачати одне і те ж на одну серію нерозумно, хоча вони ж втрачають набагато більше в мобільних релізах і фрітуплей шутерах. , , ожна озуміти: авколо олу авжнього ального обертається ошей, о осягти ожуть айбільш абезпечені. Цього року битва жадібності вийшла на новий рівень: подивившись на EA і її не завжди хорошу репутацію, Konami сказала «а ось дивись, як можу» і вгробила багаторічну серію культових відеоігор з мільйонами фанатів. а PES опала – епер eFootball 2022, овно езкоштовне еподобство ез офлайн-режимів c омітно еградуючою афікою овим процесом. а акого аско FIFA 22 овсім ається едевром.

Also read: Death Stranding Director’s Cut Review – Unnecessary video game director’s cut

FIFA 22
аніше айменша а ала олати о е, они «пересядуть а PES», але епер… нікуди.

очнемо озитивів. оловне – овий оцес – ало ащим. е е, о оректують ороку, я авжди ачу еакції а -яку одифікацію. ось , о озробники е, о они цьому , а аплодують ам. ого оку відношу ебе о останніх: о, о FIFA а ове окоління, е авши обличчям , о еймплей тут осто овий. овільний, , ором а очні аси, а е авців, ає абагато еалістичнішим, аніше. ається, о ого еціально етного ежиму, оже алишився ожим, але е одно а аще.

See also  Mario Party Superstars — Party in the nineties style
FIFA 22
ався агаторічними анатами FIFA, огоджується – ало аще. оча атчами е али… ецеденти .

FIFA авжди алилася автентичністю, ому ані ова астина аща а орію. емпіонів о ає ад авжніми адіонами, а обличчя авців авані оментально. аржитися анувальники ерії , о остраждали об Konami ати ензії. окрема, ейкові «Ювентус», «Атланта», «Рома» «Лаціо».

ейт FIFA 21 екст-гена, обував ало е ому, агато асних , они . айпомітнішими евелюри олістів, о озвіваються а ом – абуть, авіть ара офт озаздрить копиці олосся она авані. асиво! е авіше ехнологія HyperMotion – оловне ововведення, оступне авцям а онсолях ового окоління (ПК, авжди, отримав арий рушій).

Also read: Microsoft Flight Simulator on Xbox Review – Aerobatics

FIFA 22
ав ащим, оч е о. , ас атчів. арто акінчитися, овертаються арі олячки: ошту одні ті ази одних е олістів. авані, апевно, есять азів оскаржився ені а ою орму, езважаючи а е, що абивав ожному атчі.

о е аке? о ома овами, о ряд ових анімацій, авдяки ениті олісти е ожі а ебе. е е е, о азу адає око, але отні ових одають еалізму, акого ажливого, оли очинаєш ову ар’єру.

о ечі, о останню. ежим ар’єри – ой елемент, а асамперед ертаю агу. аю , о FIFA аради ого, ак , о оли ого е ав. еально, гри дві аудиторії, агають ого, об озробники агу аме . ому отистоянні а агу ають елі Ultimate Team, о осять есь охід. оводиться оку ати одне е .

FIFA 22
оє ене ення останніх оків – атчу – е е . ецікавий атч ожна або омотати о , або остерігати а , ореному режимі «колобки» аняють ‘яча. о отрібно, ожна о -який омент. е екрасний осіб аощадити ас .

FIFA 22 ація агато ому овторилася: е ой амий ежим ар’єри, о аніше. ой е ерфейс, еханіки. оку ає ащим – е еззаперечно – але ей оцес е овільний. о , оловна овинка епер – е ожливість орити асний . аво орово, оді азати, але отілося набагато ого. е особливо аятися еж е очеться, адже еймплей ав абагато ащим, а ачить, ати ало авіше. а астина а аким обі окбастером, е ожна могла ести о олу, а овинка е агадує асичні PES неспішним овим оцесом. , а «неефектність» аю: о ам’ятаю ерви емоції ого, мене ало е «Шеффілд айтед» Кубка Англії. атч авершився ахунком 5:4 – абуть, ого акого мною е о одного азу FIFA 21!

See also  Crysis Remaster Trilogy - Cult shooters never get old

Also read: PES 2019 – атуючий еалізм

FIFA 22

отів ого? езумовно. езадоволений ? . ати е – е оловне. е 2022 оці арі авдання е ацюють – о ористувачів а PS5 оже еревищити 20 онів, ез еформ е .

о алишається? VOLTA, априклад… оправда, е аю одної , а ає ежим ого олу. е онус – ежим авіть отримав ою орцію оновлень, – але е е а а, ої ать агазин.

FIFA 22
ація а : особливості DualSense, ому адаптивні . авіть 3D-аудіо айшло астосування ащої атмосфери. е , але аме она ене а ерсію PS5, а е Series X.

Ultimate Team алишається оловним айбільш енависним ежимом, , е енш, осить EA айбільше ошей. оку ведуться асові а «чий аманець е», е о, о ежим . ез ого? авжди, оли очинаю ати, е ово: овенькі, оманди оленькі, а елі одонатити е ще астворювас оїх «галактикоса». езабаром е , EA е амагалася анси а . я ачу, о она амагається обити ежим емократичним, але оки грі е окси, ація е на аще. ому Ultimate Team , ак алишається адом ого айгіршого, о асній еоігор.

Decision

FIFA 22 — е ороша а. елів асичних ежимів ак овсім а, огляду а аптову агибель ого онкурента. овий процес – айкращий а останні оки, а ама артинка адує око. е Ultimate Team алишається ою ою, а овноцінного «некст-гена» оки о е авезли.